SCIOS-gecertificeerd

Scope 12

Onafhankelijk advies

AC-zijdige elektronische meting


Een AC-zijdige elektronische meting helpt u om inzicht te krijgen in de prestaties en veiligheid van een zonnestroominstallatie. RJ inspecties uit Best is de aangewezen partij om u hierbij te helpen. Wij hebben enkel gecertificeerde medewerkers in dienst die een dergelijke meting voor u uitvoeren. Met een AC-zijdige elektronische meting, meten we de AC-spanning en -stroom, frequentie, vermogensfactor en harmonische vervorming van de stroom. Het geeft inzicht in de kwaliteit van omvormers, bedrading en beveiligingsapparatuur. Door dit inzicht kunnen we eventuele tekortkomingen opsporen en u aanbevelingen doen om ze te verhelpen.

AC-zijdige elektronische meting volgens huidige normen en richtlijnen

Laagspanning installatie

We voeren een AC-zijdige elektronische meting altijd uit volgens de laatste geldende normen en richtlijnen, zoals de SCIOS Scope 12. De medewerkers die deze metingen uitvoeren, zijn allemaal gecertificeerd. Op deze manier kunnen we garanderen dat metingen nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Na de metingen kunnen we aanbevelingen doen om eventuele problemen te verhelpen. Hierbij kunt u denken aan:


  • de beoordeling van de aarding van de installatie en metingen van de aardingsweerstanden
  • metingen van de isolatieweerstanden
  • de beoordeling van de kwaliteit van de aansluitingen
  • de beoordeling van de beschermingsgraad van de omvormer en andere AC-componenten.


In tegenstelling de DC-zijdige metingen, kijken we bij een AC-zijdige elektronische meting naar de wisselstroom kant van de installatie. Dit komt ook aan bod bij een keuring van de complete PV-installatie.

Laat de meting over aan de expert en neem contact met ons op


Wilt u uw zonnepanelen laten keuren? Of wilt u alleen een AC-zijdige elektronische meting laten uitvoeren? Wat u ook wilt met uw zonnestroominstallatie, wij zijn uw betrouwbare partner. Door onze heldere taal weet u precies waar u aan toe bent. Wij staan u bij met onafhankelijk advies. Zo kunt u altijd vertrouwen op onze aanbevelingen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een AC-zijdige elektronische meting of onze werkwijze? Laat het ons weten en bel ons via +31 (0)6 38 59 45 57 of stuur een e-mail naar info@rjinspecties.nl.