SCIOS-gecertificeerd

Scope 12

Onafhankelijk advies

De Scope 12 inspectie

Als u een nieuwe PV-installatie of zonnestroominstallatie laat plaatsen op uw pand, is het verantwoord als u een Scope12 laat uitvoeren met als onderdeel als hoofdnormen de NEN 1010 en NEN-EN-IEC 62446-1

Deze keuring kan gedaan worden door RJ inspecties uit Best. Wij zijn een technisch inspectiebedrijf met veel ervaring in de keuringen en aanleg van elektrotechnische installaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Laagspanning installatie

Wat houdt een Scope 12 inspectie in?

Wij voeren de inspectie uit volgens de SCIOS Scope-richtlijnen, waardoor u zeker weet dat ons uitgebreide inspectierapport berust op de juiste kennis en vaardigheden voor de inspectie.

Welke punten worden gecontroleeerd tijdens de inspectie SCIOS Scope 12?

  • De veiligheid en de betrouwbaarheid van dePV-installatie of zonnestroominstallatie
  • De duurzaamheid van de materialen en de actuele staat van alle onderdelen van dePV-installatie of zonnestroominstallatie
  • Visuele inspectie van de zonnepanelenop schade en fabricagefouten
  • Zowel DC- als AC-zijdig alle elektrotechnische metingen
  • Controle op de benodigde tekeningen, berekeningen en documentatie

Een keuring SCIOS Scope 12 heeft naast de richtlijnen NEN 1010 en NEN-EN-IEC 62446-1 nog extra bijkomende en aanvullende richtlijnen die worden gebruikt tijdens de inspectie van uwPV-installatie of zonnestroominstallatie. Deze staan beschreven in hetTechnisch Document 18, dat de basis vormt voor Scope 12. Deze vindt u op de site van SCIOS en kunt u bij ons opvragen.

Naast de inspecties die we uitvoeren

Naast dat we een Scope12 keuring voeren we ook tussentijdse inspecties uit. ,

Een tussentijdse controle wordt uitgevoerd als de Dc-zijde van het project in aanbouw is. Tijdens deze controle word er gekeken naar de onderconstructie, balast indien noodzakelijk, vereffening, bekabeling, connectoren en indien aanwezig de panelen.
Daar waar nodig is kunnen we samen met het bouwteam kijken wat er aangepast dient te worden.

HIerdoor kun je vroegtijdig ingrijpen en zo onnodige (herstel)kosten besparen.

Deze tussentijdse controle van de PV-installatie voldoet tevens aan de hoge kwaliteitseisen die gesteld zijn door de SCIOS. Wij spreken de taal van de verzekering en zorgen ervoor dat deze inspectie ook voldoet aan alle verwachtingen van uw verzekering.

Neem contact met ons op voor een inspectie

Zonnepanelen inspectie

Heeft u interesse in een Scope 12 keuring van uw PV-installatie? Neem dan contact met ons voor een offerte op maat op door te bellen naar +31 (0)6 38 59 45 57, een e-mail te sturen naar info@rjinspecties.nl of door het contactformulier in te vullen. Ons team is werkzaam in de omgeving van Best en vertelt u graag meer over onze werkwijze.