SCIOS-gecertificeerd

Scope 12

Onafhankelijk advies

NEN 1010

NEN betekent de Nederlandse Norm. NEN is de naam van de samenwerking tussen het Nederlandse Normalisatie-instituut en de Stichting NEC, ze zijn geen overheidsinstantie. Normen zijn dan ook geen wetten, maar geven richtlijnen.

Voor sommige producten, diensten of processen vindt de wetgever het zo belangrijk dat een norm wordt gevolgd, dat de norm door de wet wordt verplicht.


Wat houdt NEN1010 in?

Laagspanning installatie


De norm NEN 1010 heet officieel Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties”. 

NEN 1010 is van toepassing op elektrische installaties in de woning- en utiliteitsbouw en de industrie. Dit kunnen nieuwe installaties zijn, maar ook de wijzigingen en uitbreidingen van bestaande installaties. Het doel van de NEN 1010 is om een veilige installatie te realiseren.


Zo mogen elektrische voorzieningen niet leiden tot gevaarlijke situaties en moeten deze beschermd worden tegen oververhitting door overbelasting. Om dit doel te bereiken zijn in de NEN 1010 vele uitgangspunten opgenomen en eisen aan de installaties gesteld waaraan moet worden voldaan. Een deel van de eisen gaat in op het ontwerp van de elektrische installaties. Een ander deel gaat in op de uitvoeringseisen die worden gesteld, zoals: kabellengtes, bevestiging, maximale belasting, etc.

Naast nieuwe elektrische installaties, dienen bestaande installaties ook brandveilig te zijn. 

De norm NEN 1010 geldt voor nieuwe installaties, terwijl NEN 3140 van toepassing is op bestaande installaties.

Elektrische installaties mogen worden geïnspecteerd aan de hand van de norm die van kracht was tijdens de aanleg van een installatie.

NEN 1010 is de norm voor het ontwerpen en aanleggen van een elektrische installatie, terwijl NEN 3140 voorschriften bevat voor het veilig gebruik van een installatie, de periodieke inspectie van elektrische apparaten en de inspectie van bestaande elektrische installaties.

Vanuit de ARBO-regelgeving is het verplicht om de elektrische installaties regelmatig te laten controleren. De verantwoordelijkheid voor gebouwgebonden installaties ligt bij de eigenaar van het gebouw.

Als u een PV-installatie of zonnestroominstallatie geplaatst heeft of laat plaatsen is het verantwoord dat u een inspectie laat uitvoeren met als hoofdnormen de NEN 1010 en de NEN-EN-IEC 62446-1. Het doel van een keuring van uw PV-installatie of zonnestroominstallatie is om inzicht te krijgen in de belangrijkste elektrische risico's.


De Scope 12 keuring is een inspectiemethodiek. Een Scope 12 keuring heeft naast de richtlijnen NEN 1010 en NEN-EN-IEC 62446-1 nog extra bijkomende en aanvullende richtlijnen die worden gebruikt tijdens de inspectie van uw PV-installatie of zonnestroominstallatie. Deze staan beschreven in het Technisch Document 18, dat de basis vormt voor Scope 12. De Scope 12 inspectie wordt vaak vanuit de verzekeraar aanbevolen of zelfs geëist. Neem contact met ons op voor een inspectie

Heeft u interesse in een Scope 12 of NEN 1010 keuring van uw PV-installatie? Neem dan contact met ons voor een offerte op maat op door te bellen naar +31 (0)6 38 59 45 57, een e-mail te sturen naar info@rjinspecties.nl of door het contactformulier in te vullen. Ons team is werkzaam in de omgeving van Best en daarbuiten en vertelt u graag meer over onze werkwijze.

Zonnepanelen inspectie