SCIOS-gecertificeerd

Scope 12

Onafhankelijk advies

Hoe wij werken

U neemt contact met ons op. Dit kan via het contactformulier hier op de site, via de mail of telefonisch.


Tijdens het eerste contact gaan we samen kijken wat we voor u kunnen betekenen.
Dit rekening houdende met uw wensen en de eventuele eisen die er bijvoorbeeld liggen vanuit de verzekering.


Dit kan zeer uiteenlopend zijn van begeleiding vooraf aan de bouw van het project, tussentijdse controle tijdens de bouw van het project of een opleverinspectie bij afronding van het project. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk.

Als de offerte akkoord wordt bevonden kijken wij samen naar de datum waarop de inspectie kan plaatsvinden.

Vooraf aan de inspectie dient er ook een inspectieplan opgesteld te worden. In het inspectieplan wordt de omvang van de inspectie beschreven en de uit te voeren werkzaamheden. Ook wie verantwoordelijk is voor bepaalde zaken. Dit zodat iedereen weet waaraan en waaraf, duidelijkheid en transparantie


Voor aanvraag van een offerte hebben we wat basisgegevens nodig, deze overlopen we samen bij het eerste contact.

Vanuit die verstrekte basisgegevens maken wij een gepaste offerte op. 
De basisgegevens zijn:

 • Het aantal panelen en wattage van de panelen die gemonteerd zijn.
 • Het aantal omvormers en het type.
 • Wat voor opstelling het betreft; land opstelling, dak gebonden (schuin of platdak)  of water opstelling.
 • Jaar van aanleg van de installatie.
 • Adres waar de inspectie uitgevoerd dient te worden.
 • Tenaamstelling van het rapport.

Op de afgesproken datum van inspectie melden wij ons bij u of de projectverantwoordelijke en overlopen samen het verloop van de inspectie. Natuurlijk mag u tijdens de inspectie aanwezig zijn. We hebben niets liever want zo kunnen we open communiceren over wat we zien en meten tijdens de inspectie. 

Na de inspectie maken wij het inspectierapport en de meetrapportage op. 

Het inspectierapport dat wij aanleveren bevat de algemene informatie die betrekking heeft tot het gekeurde project, dit zit gekoppeld aan het inspectieplan.

In het inspectierapport worden de constateringen vernoemd die door de inspecteur zijn waargenomen, we vernoemen er vaak bij waarom iets geconstateerd is en wat er dient te moeten gebeuren om de constatering te verhelpen.


De meetrapportage is bij ons los gekoppeld van het inspectierapport. 

Deze koppelen wij bewust los van het inspectierapport omdat het anders een rapport kan worden van vele pagina’s waar u als eindklant of verzekeraar eigenlijk geen belang bij heeft. Maar op deze manier heb je als klant wel alle meetwaardes die betrekking hebben op het gekeurde project.

Alleen de afwijkende meetwaardes vind je terug in het inspectierapport. 


In het inspectierapport wordt aangegeven wat de uitkomst is van de inspectie.

Geeft de inspecteur aan dat de herstellingen van de constateringen met een herstelverklaring goedgekeurd mag worden,

wordt er een herstelverklaring vanuit ons meegeleverd. 

Deze herstelverklaring wordt dan door de installerende partij ingevuld en aangevuld met foto’s als bewijslast zodat inzichtelijk word

dat de punten effectief zijn opgelost.
De herstelverklaring verwerken we dan in het originele inspectierapport.
   

Wij adviseren wel om een deskundige partij in te schakelen voor werkzaamheden aan de elektrische installatie uit te voeren.


Dient er een herinspectie te worden uitgevoerd? Dan dient deze opnieuw aangevraagd te worden.
Een herinspectie leid tot een nieuw inspectierapport. Alle oude punten, mits deze natuurlijk zijn opgelost komen dan ook te vervallen.

Tussentijdse controle

Naast dat we een Scope 12 keuring voeren we ook tussentijdse inspecties uit. ,

Een tussentijdse controle wordt uitgevoerd als de Dc-zijde van het project in aanbouw is.

Tijdens deze controle word er gekeken naar de onderconstructie, balast, (indien noodzakelijk) vereffening, bekabeling, connectoren en indien aanwezig de panelen.
Daar waar nodig is kunnen we samen met het bouwteam kijken wat er aangepast dient te worden.

Hierdoor kun je vroegtijdig ingrijpen en zo onnodige (herstel)kosten besparen.


Deze tussentijdse controle van de PV-installatie voldoet tevens aan de hoge kwaliteitseisen die gesteld zijn door de SCIOS. 

Advies en begeleiding bij de aanleg van je zonnestroominstallatie

 • Wat is een kabelverliesberekening en heb ik die wel nodig?
 • Moet ik vereffening toepassen?
 • Welke connectoren kan ik het beste gebruiken?
 • Is mijn vermogensautomaat geschikt?
 • Mag ik de omvormer tegen die wand plaatsen?
 • Is mijn meterkast toereikend?
 • Mag ik een 500mA of moet ik een 300mA aardlekschakelaar toepassen?
 • Wat is vlamboogdetectie
 • Waar moet ik rekening mee houden voor mijn verzekering?


Neem contact met ons op als u een onafhankelijk advies wenst voor uw project of begeleiding bij de uitvoering ervan.

Uw veiligheid en die van uw pand is onze prioriteit en vanuit die positie zullen wij u ook adviseren.

Neem contact met ons op voor een inspectie

Heeft u interesse in een Scope 12 keuring van uw PV-installatie? Neem dan contact met ons voor een offerte op maat op door te bellen naar +31 (0)6 38 59 45 57, een e-mail te sturen naar info@rjinspecties.nl of door het contactformulier in te vullen. Ons team is werkzaam in de omgeving van Best en daarbuiten en vertelt u graag meer over onze werkwijze.