SCIOS-gecertificeerd

Scope 12

Onafhankelijk advies

SCIOS Scope 12 richtlijnen

SCIOS heeft met Scope 12 een nieuwe inspectie met moderne richtlijnen ontwikkeld voor zonnepanelen. Door de grote toename van het aantal zonnepanelen en het gebrek aan duidelijke richtlijnen, geven de SCIOS Scope 12 richtlijnen duidelijkheid. De SCIOS Scope 12 wordt erkend door verzekeraars en is daarmee ideaal voor zowel bedrijven als particulieren. RJ inspecties uit Best voert inspecties uit volgens de richtlijnen van SCIOS Scope 12.


De uitgangspunten van SCIOS Scope 12 richtlijnen voor de inspectievan zonnepanelen

De uitgangspunten van de certificatieregeling van SCIOS Scope 12 bij de inspectie van de zonnepanelen zijn:

  • Een gestandaardiseerde inspectiemethode, geborgd in SCIOS Technisch Document 18;
  • Een gestandaardiseerd kwaliteitsniveau van de inspecteur, geborgd in de SCIOS kwaliteits- en bekwaamheidseisen;
  • Gestandaardiseerde (minimale) eisen aan de te gebruiken meetapparatuur.

De inspectie SCIOS Scope 12 maakt een onderscheid in een eerste inspectie (EBI) en een periodieke vervolginspectie (PI) van de zonnepanelen. De werkzaamheden van beide inspecties verschillen.

Wat houden een EBI-inspectie en PI-controle in?

Bij de eerste inspectie, de EBI, onderzoeken we een aantal zaken eenmalig. Het gaat hier voornamelijk om de kwaliteit van de aanleg van de installatie. In andere woorden: of de basis goed is. EBI controleert onder meer of de installatie aan de geldende normen en de instructies van de fabrikant voldoet. Tijdens de periodieke controles, ook wel de PI genoemd, beoordelen we vooral de toestand van de installatie. Hierbij controleren we voornamelijk op slijtages of eventuele andere mankementen. Hoe vaak een periodieke inspectie uitgevoerd moet worden is afhankelijk van het systeem en de eisen van een verzekeraar. Voor particuliere eigenaren kan de verzekeraar eisen om het eens per vijf jaar te doen. Bedrijven moeten het vaak eens per drie jaar laten uitvoeren.

Welke punten worden gecontroleerd tijdens de inspectie SCIOS Scope12?

Wanneer we een inspectie op een installatie volgens SCIOS Scope 12 richtlijnen uitvoeren, kijken we onder meer naar de volgende punten:


  • De veiligheid en de betrouwbaarheid van de zonnestroominstallatie
  • De duurzaamheid van de materialen en de actuele staat van alle onderdelen van de zonnestroominstallatie
  • Visuele inspectie van de zonnepanelen op schade en fabricagefouten
  • Zowel DC- als AC-zijdig alle elektrotechnische metingen
  • Controle op de benodigde tekeningen, berekeningen en documentatie


We kijken naar de omvormer, bedrading, zonnepanelen zelf en de elektrische installatie. Daarnaast zullen we de veiligheid beoordelen. We kijken of er voldoende maatregelen zijn genomen om de veiligheid van de installatie te waarborgen, zoals veiligheidslabels of zekeringen. Een keuring SCIOS Scope 12 heeft naast de richtlijnen NEN 1010 en NEN-EN-IEC 62446-1 nog extra bijkomende en aanvullende richtlijnen die worden gebruikt tijdens de inspectie van uw zonnepanelen. Deze staan beschreven in het Technisch Document 18, dat de basis vormt voor Scope 12. Deze vindt u op de site van SCIOS en kunt u bij ons opvragen.

Rapportage na een inspectie volgens SCIOS Scope 12 richtlijnen

De inspectie van SCIOS Scope 12 aan uw zonnepanelen, melden wij volgens de richtlijnen af in het SCIOS-portaal met het adres en de installatie-eigenschappen. Zo kunnen SCIOS-gecertificeerde bedrijven, vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen en de installatie-eigenaar dit inzien. De inspectie wordt geregistreerd:

  • Met constateringen bij afkeuringspunten
  • Zonder constateringen bij goedkeuring van de installatie

Wij melden de inspectie van SCIOS Scope 12 af

Wie mag een inspectie van SCIOS Scope 12 uitvoeren aan uw zonnepanelen?

Nadat we de inspectie volgens SCIOS Scope 12 richtlijnen hebben uitgevoerd, zullen we een inspectierapport en een meetrapport opstellen. In detail zullen we uitleggen wat we hebben geconstateerd. Zijn er tekortkomingen? Dan vindt u deze hierin terug met de nodige aanbevelingen om ze te verhelpen. U zult zien dat onze werkwijze u duidelijkheid biedt over de veiligheid van uw installatie.

Enkel gediplomeerde inspecteurs die werkzaam zijn voor een gecertificeerd bedrijf mogen de SCIOS Scope 12-keuring uitvoeren. Een geldig SCIOS-certificaat wordt uitgegeven door een van de geaccrediteerde Certificatie-Instellingen (CI). Een CI staat onder controle van de Raad voor Accreditatie. Zo weet u zeker dat de inspectie aan uw PV-installatie goed is verlopen. Onze specialisten die een inspectie volgens de SCIOS Scope 12 richtlijnen uitvoeren, zijn allemaal gecertificeerd.

Neem contact met ons op voor de inspectie van uw zonnepanelen

Zoals u kunt zien op de website van SCIOS zijn wij één van de bedrijven welke gecertificeerd zijn om de inspectie SCIOS Scope 12 af te nemen volgens de geldende richtlijnen. Hierdoor weet u dat u bij ons met een erkend bedrijf in zee gaat en dat de keuring rechtsgeldig is. Ook weet u dat u hierdoor altijd garantie heeft op gedane keuringen, wat wel zo prettig is, aangezien we met elektrotechnische systemen werken. Voor het maken van een afspraak voor de keuring van uw PV-installatie neemt u contact op met ons team door te bellen naar +31 (0)6 38 59 45 57 of door een e-mail te sturen naar info@rjinspecties.nl.